[1]
González Calvet, J. 2022. Pere Mir Artigues; Decisions, preferències i heurístiques. Una introducció a la psicologia econòmica (2022). Revista de Economía Crítica. 34 (dic. 2022), 117–120.