(1)
Bowles, S.; Gintis, H. El Problema De La Teoria Del Capital Humano: Una crítica Marxista. REC 2021, 2, 220-228.