(1)
González Calvet, J. Pere Mir Artigues; Decisions, preferències I heurístiques. Una Introducció a La Psicologia econòmica (2022). REC 2022, 117-120.