(1)
Roca Jusmet, J. Andreu EscrivĂ ; Contra La Sostenibilidad (2023). REC 2023, 226-230.