González Calvet, J. (2022). Pere Mir Artigues; Decisions, preferències i heurístiques. Una introducció a la psicologia econòmica (2022). Revista De Economía Crítica, (34), 117–120. Recuperado a partir de https://www.revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/659