[1]
S. Bowles y H. Gintis, «El problema de la teoria del capital humano: una crítica marxista», REC, vol. 2, n.º 18, pp. 220–228, jun. 2021.